لینک های کاربردی
دیگر خدمات

خدمات دیگر و انجام تعمیرات دیگر دستگاه‌ها که تحت پوشش شرکت رسام سرویس می‌باشد عبارت است از:

[woodmart_info_box image="479" alignment="center" title_size="small" woodmart_css_id="60716dfd594cd" title="اسپرسو ساز" svg_animation="no" info_box_inline="no" img_size="60x60"][/woodmart_info_box]
[woodmart_info_box image="477" alignment="center" title_size="small" woodmart_css_id="60716e4dea8c3" title="قهوه ساز" svg_animation="no" info_box_inline="no" img_size="60x60"][/woodmart_info_box]
[woodmart_info_box image="474" alignment="center" title_size="small" woodmart_css_id="60716e5e85b2f" title="چای ساز" svg_animation="no" info_box_inline="no" img_size="60x60"][/woodmart_info_box]
[woodmart_info_box image="476" alignment="center" title_size="small" woodmart_css_id="60716e8b41adc" title="چرخ گوشت" svg_animation="no" info_box_inline="no" img_size="60x60"][/woodmart_info_box]
[woodmart_info_box image="480" alignment="center" title_size="small" woodmart_css_id="60716fdf4a6f9" title="بخارشو" svg_animation="no" info_box_inline="no" img_size="60x60"][/woodmart_info_box]
[woodmart_info_box image="473" alignment="center" title_size="small" woodmart_css_id="60716ed16bf83" title="جارو شارژری" svg_animation="no" info_box_inline="no" img_size="60x60"][/woodmart_info_box]
[woodmart_info_box image="478" alignment="center" title_size="small" woodmart_css_id="60716ef93eedc" title="آبمیوه گیری" svg_animation="no" info_box_inline="no" img_size="60x60"][/woodmart_info_box]
[woodmart_info_box image="475" alignment="center" title_size="small" woodmart_css_id="60716f1b99812" title="چرخ خیاطی" svg_animation="no" info_box_inline="no" img_size="60x60"][/woodmart_info_box]
تعمیر آنلاین لوازم خانگی
ثبت سفارش خدمات
021-37851